راه اندازی بخش ثبت نام انلاین

رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منشور رسانه مسیری روشن، فراروی برنامه ریزان و برنامه سازان رسانه ملی، خاصه رادیو قرار داده است. در این راستا باز اندیشی این رسانه گرم در سپهر رسانه‌ای، بازتعریف و شناخت توانمندیهای رادیو، بهره‌گیری از ظرفیتهای تازه عصر تکنولوژی و ارتقای دانش نظری و عملی در حوزه برنامه‌سازی رادیویی برای رسیدن به استانداردهای جهانی با بهره‌گیری از تجارب پیشین و ترسیم افق‌های جدید، ضروری می‌نماید.
برگزاری جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا، گامی برای تحقق هدف کلان ارتقاء سطح کیفی (فنی، هنری، محتوایی) تولیدات رادیو از طریق تبادل تجربیات و دیدگاه ها، ایجاد انگیزه و کشف استعدادها و بروز خلاقیت ها و تکریم سرمایه انسانی رادیو خواهد بود. امید است برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا، عرصه گسترده ای برای نمایش توانمندی های نظری و علمی خانواده بزرگ رادیو و ابراز شایستگی های حرفه ای باشد.

چاپ