Image
جشنواره سازه های کاغذی  دردو بخش موشک های کاغذی و برج های کاغذی ، با بهره گیری از هنر اوریگامی وعلم پرواز و ساخت سازه های مقاوم جهت رشد و پرورش خلاقیت افراد ،برای دو گروه  دانش آموزی ودانشجویی برگزار می گردد.
در گروه دانش آموزی بازه سنی 9 تا 17   سال و در گروه دانشجویی بازه سنی 18 تا 30 سال مد نظر می باشد قابل ذکر است که در گروه دانشجویی برای پذیرش بازه سنی بیش از 30 سال محدودیتی وجود ندارد .
برنامه های جشنواره به قرار زیر می باشد :

• آموزش اریگامی،موشک و برج کاغذی

آموزش ها دربازه زمانی 14روزفبل از برگزاری جشنواره در بخش آموزش های جشنواره همین سایت یا دیگر کانال های ارتباطی ما در اختیار مخاطبین قرارمی گیرد

• اجرا مسابقه همراه با داوری

 در پایان آموزش ها،  قوانین برگزاری مسابقه ، بازه زمانی اجرای مسابقه و الویت های سازه جهت امتیازدهی در داوری مشخص می گردد و هما نند بحث آموزش از طریق سایت و دیگر کانالهای ارتباطی در اختیار مخاطبین قرار می گیرد که در روز جشنواره برگزاری مسابقه و داوری آن انجام می پذیرد.
(از آنجا که وزن کاغذ و چسب در مقاومت سازه موثر است، تمامی امکانات لازم که شامل کاغذ و چسب می باشد دراختیار مخاطبین قرار می گیرد.)

• اختتامیه

برنامه نهایی جشنواره می باشد که دراین قسمت از برنامه علاوه بر برگزاری جشن ، تقدیر و تشکر از تمامی همراهان دراین زمینه ، معرفی برترین های جشنواره و اهدای جوایز صورت می گیرد